(ĐTCK) Công ty cổ phần Dầu thực vật Tường An (TAC) dự kiến phát hành hơn 1,6 triệu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP), với tỷ lệ 5%, thực hiện trong quý IV/2017. 

Lượng cổ phiếu ESOP phát hành này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 12 tháng. Trước đó, TAC đã phát hành khoảng 13 triệu cổ phiếu theo tỷ lệ 10:7, tăng vốn điều lệ lên 322 tỷ đồng.

Năm 2017, TAC đặt kế hoạch doanh thu 4.373 tỷ đồng, tăng 10%; lợi nhuận trước thuế 165 tỷ đồng, tăng 97% so với năm 2016. 6 tháng đầu năm, TAC lãi trước thuế hơn 63 tỷ đồng.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.