(ĐTCK) Thông tin từ CTCP Đầu tư phát triển đô thị và khu công nghiệp Sông Đà – Sudico (SJS) cho biết, đến thời điểm này, Công ty chưa nối lại việc bán hàng tại Dự án Khu đô thị mới Nam An Khánh. 

Việc tạm gác lại kế hoạch bán hàng tại dự án này là thực hiện theo cam kết với Tập đoàn Vingroup và đã dừng bán hàng từ cuối quý II/2015.

9 tháng đầu năm, Sudico đạt doanh thu 504 tỷ đồng, tăng 8%, lợi nhuận trước thuế đạt 206 tỷ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ năm 2015.

Trong quý III/2016, Sudico tập trung nguồn lực thực hiện việc đầu tư cơ sở hạ tầng và chưa triển khai kinh doanh tại Khu đô thị mới Nam An Khánh. Tại thời điểm cuối quý II, tổng tài sản Sudico đạt 6.185 tỷ đồng, trong đó có 344 tỷ đồng tiền và tương đương. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng chiếm 829 tỷ đồng, chủ yếu tập trung tại Dự án Khu đô thị Nam An Khánh.

Hiện tại, giá trị hàng tồn kho của Sudico lên tới 2.892 tỷ đồng và trong đó, Dự án Nam An Khánh đang chiếm tới 2.475 tỷ đồng. Sudico cũng có 1.675 tỷ đồng chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang dài hạn và phần lớn trong đó là Dự án Hòa Hải - Đà Nẵng (1.109 tỷ đồng), Dự án Văn La -Văn Khê (471 tỷ đồng), Dự án Tiến Xuân (138 tỷ đồng).

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.