(ĐTCK) Năm 2015, CTCP Phát triển Đô thị Sông Đà (Sudicco) đạt 841 tỷ đồng doanh thu công ty mẹ, chỉ bằng 67% kế hoạch năm, nhưng lợi nhuận trước thuế đạt 294 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch.

Năm 2016, Sudico đặt kế hoạch doanh thu 945 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 309 tỷ đồng, chia cổ tức từ 10% đến 15%.

Ngoài việc trả cổ tức năm 2015 với tỷ lệ 5% bằng tiền mặt, HĐQT Công ty cho biết, sẽ đề xuất kế hoạch phát hành cổ phiếu để trả cổ tức còn lại năm 2010.

Tại ĐHCĐ thường niên 2015, cổ đông của Công ty đã thông qua việc chi trả này. Tuy nhiên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chấp thuận cho Công ty thực hiện chi trả cổ tức còn lại năm 2010 bằng việc phát hành cổ phiếu, do báo cáo tài chính tại thời điểm 31/12/2014, Công ty vẫn còn lỗ lũy kế 162,4 tỷ đồng.

Theo BCTC 2015 đã được kiểm toán, sau khi bù hết khoản lỗ lũy kế, Công ty dự kiến chia cổ tức 5%. Trong năm 2016, Công ty tiếp tục gửi hồ sơ đề nghị UBCK chấp thuận cho Công ty phát hành 14,8 triệu cổ phiếu, mệnh giá 10.000 đồng/CP, tương ứng với vốn điều lệ tăng thêm 148,56 tỷ đồng, bằng số cổ tức chưa chia năm 2010 cho cổ đông.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.