(ĐTCK) HĐQT CTCP Kho vận Miền Nam (STG – HOSE) thông qua việc phát hành 200 trái phiếu riêng lẻ để cơ cấu lại các khoản nợ của Công ty.

Cụ thể, STG sẽ phát hành 200 trái phiếu không chuyển đổi với giá phát hành bằng mệnh giá là 1 tỷ đồng/trái phiếu, số trái phiếu này có kỳ hạn từ 3 - 5 năm, lãi suất được xác định theo thị trường tại thời điểm chào bán. Dự kiến, trong tháng 4 năm nay sẽ bắt đầu chào bán.

Được biết, dòng tiền để thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu này, STG sẽ lấy từ dòng tiền từ hoạt động kinh doanh của công ty con là Công ty TNHH Logictic Sotrans (hiện tại STG đang sở hữu 49% tại Công ty này).

STG cho biết thêm, kế hoạch sử dụng 200 tỷ đồng từ đợt phát hành này là để tăng quy mô vốn hoạt động của Công ty và cơ cấu lại khác khoản nợ.

Liên quan đến STG, hôm nay CTCP MHC, công ty do STG sở hữu 20% vốn điều lệ đã đề xuất chi trả cổ tức với tỷ lệ 25%, trong đó 10% bằng tiền mặt, 15% bằng cổ phiếu. Như vậy, STG dự kiến sẽ nhận về 5,4 tỷ đồng tiền mặt và hơn 800.000 cổ phiếu từ đợt trả cổ tức này.

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.