(ĐTCK) CTCP Siêu Thanh (mã ST8 – HOSE) thông báo thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% đợt 1 năm 2015 và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2014.

Cụ thể, ST8 sẽ phát hành 2.748.077 cổ phiếu từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả nốt cổ tức năm 2014 cho cổ đông hiện hữu ứng với tỷ lệ 20%. Năm 2014, ST8 có kế hoạch cổ tức là 30% và đã trả đợt 1 là 10% bằng tiền mặt.

Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức là ngày 28/5 tới.

Bên cạnh đó, HĐQT ST8 cũng đã quyết định trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 là 10% bằng tiền. Thời gian thanh toán dự kiến trong quý II này. Nguồn thanh toán cũng từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

Được biết, kết thúc năm 2014, ST8 đạt 1.142 tỷ đồng doanh thu thuần và 60,4 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng lần lượt hơn 40% và 17% so với năm 2013, nhưng chỉ hoàn thành tương ứng 95% và 84% kế hoạch đề ra.

Năm 2015, ST8 lên kế hoạch đạt doanh thu 1.436 tỷ đồng và lãi sau thuế 70 tỷ đồng, tăng tương ứng 25% và 16% so với thực hiện 2014. Cổ tức dự kiến tối thiểu là 10%.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.