(ĐTCK) CTCP Giống cây trồng Miền Nam (SSC) sẽ trình ĐHCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2015 với doanh thu công ty mẹ gần 717 tỷ đồng, LNST hơn 94 tỷ đồng; doanh thu thuần hợp nhất 725 tỷ đồng, LNST hợp nhất 95 tỷ đồng và cổ tức 25%.

Trong giai đoạn 2015 - 2019, SSC đặt mục tiêu doanh thu tăng bình quân 18%, lợi nhuận tăng 15%. Theo đó, đến năm 2020, SSC dự kiến đạt 1.377 tỷ đồng doanh thu thuần, LNST 174,6 tỷ đồng. Để đạt được những mục tiêu trên, SSC dự kiến tăng vốn điều lệ lên 200 tỷ đồng trong năm 2016 - 2017; đầu tư nâng cấp, đổi mới thiết bị, xây dựng mở rộng cơ sở vật chất kho tàng; mở rộng vùng nguyên liệu... Ngoài ra, SSC cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ Dự án Tổ hợp thương mại, văn phòng, căn bộ Daewon - SSC, để có dòng tiền nhanh từ dự án.

Năm 2014, SSC mẹ đạt 710 tỷ đồng doanh thu; 95 tỷ đồng LNST, cổ tức bằng tiền 30%. 

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.