(ĐTCK) CTCP Giống Cây Trồng Miền Nam (SSC - sàn HOSE) vừa công bố BCTC soát xét bán niên 2015. Theo đó, doanh thu và lợi nhuận của Công ty không thay đổi so với báo cáo trước soát xét.

Cụ thể, doanh thu hợp nhất 6 tháng của SSC đạt 332,7 tỷ đồng, giảm 3,76% so với cùng kỳ và hoàn thành 45,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận gộp đạt 92,7 tỷ đồng, giảm 2,52% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 38,1 tỷ đồng, giảm gần 20% so với cùng kỳ và hoàn thành 40% kế hoạch năm. Lãi cơ bản trên cổ phiếu là 2.543 đồng.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ 2014, năm 2015, SSC đặt kế hoach doanh thu hợp nhất đạt 725,601 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 95,181 tỷ đồng, cổ tức là 30%.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.