(ĐTCK) Theo thông tin từ CTCP Kỹ nghệ lạnh (SRF), năm 2015, Công ty đặt mục tiêu doanh thu 1.150 tỷ đồng, lãi hợp nhất trước thuế 61 tỷ đồng, chia cổ tức 12%.

So với kết quả thực hiện năm 2014, đây là kế hoạch tăng trưởng khá mạnh về doanh thu, nhưng lại có sự thụt lùi về lợi nhuận. Cụ thể, năm trước, SRF đạt 837 tỷ đồng doanh thu, hoàn thành 91,9% kế hoạch; lãi trước thuế 72,9 tỷ đồng, vượt 42,9% kế hoạch năm.

Theo Ban Giám đốc Công ty, lợi nhuận ấn tượng năm 2014 chủ yếu nhờ lợi nhuận từ công ty liên kết là CTCP Xây lắp Thừa Thiên Huế, đóng góp 38% lợi nhuận trước thuế của Công ty.

Kết thúc năm 2014, SRF có vốn chủ sở hữu 386,6 tỷ đồng trên vốn điều lệ 243,75 tỷ đồng, trong đó quỹ lợi nhuận chưa phân phối đạt 57,5 tỷ đồng. Thời điểm cuối năm 2014, Công ty có 224 tỷ đồng tiền và tương đương tiền.   

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.