(ĐTCK) Theo báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, năm 2016 vừa qua, sản lượng sơn tiêu thụ đạt 6.922 tấn, doanh thu hợp nhất đạt 512,2 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 83,05 tỷ đồng, tăng 43,4%. 

Công ty vẫn chú trọng vào mảng sơn công nghiệp, sơn tàu biển, đồng thời sản xuất - kinh doanh nhựa Alkyd.

Kế hoạch kinh doanh năm 2017 của Sơn Hải Phòng là sản lượng sản phẩm tiêu thụ 7.500 tấn, doanh thu 500 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 60 tỷ đồng, cổ tức 30% bằng tiền mặt.

 

Thanh Sơn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.