(ĐTCK) Tại ĐHCĐ thường niên năm 2015 của CTCP Mía đường Sơn La (SLS), cổ đông đề nghị Ban lãnh đạo Công ty cần thường xuyên ban hành các chính sách đầu tư cho phát triển vùng nguyên liệu mía, đảm bảo cạnh tranh với các loại cây trồng khác trên địa bàn, để vùng nguyên liệu phát triển ổn định.

Chủ tịch HĐQT của SLS Phạm Ngọc Thao cho rằng, đây là kiến nghị hợp lý. SLS sẽ quan tâm hơn nữa đến áp dụng các chính sách đầu tư mới, để đảm bảo vùng nguyên liệu mía của Công ty phát triển bền vững.

Đại hội đã thông qua kế hoạch kinh doanh đề ra cho năm nay với các chỉ tiêu: 545 tỷ đồng doanh thu, 31,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, cổ tức 30%, trồng mới 931 héc-ta mía.

H.Hòe
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.