(ĐTCK) Quý I/2016, CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đạt 96,7 tỷ đồng doanh thu, tăng nhẹ so với cùng kỳ năm 2015. 

Trong đó, các khoản thu lớn nhất đến từ lãi tài sản tài chính. Ở các mảng nghiệp vụ chính, Công ty đạt doanh thu môi giới chứng khoán 22,5 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái; doanh thu nghiệp vụ tư vấn đầu tư chứng khoán đạt 9,9 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí hoạt động của Công ty là 50 tỷ đồng, giảm hơn 13 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Nhờ vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 14,6 tỷ đồng, cao hơn 2 tỷ đồng so với cùng kỳ năm ngoái.

Đầu tháng 4/2016, SHS đã hoàn thành việc phát hành 300 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ đợt I năm 2016. Đây là loại trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không có tài sản đảm bảo, giá chào bán 1 tỷ đồng/trái phiếu, kỳ hạn 2 năm. Mục đích của đợt phát hành là để bổ sung nguồn vốn hoạt động cho vay ký quỹ chứng khoán.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.