(ĐTCK) Ngày 5/10/2015, CTCP Quốc tế Sơn Hà (SHI) đã tiến hành ĐHCĐ bất thường 2015 để thông qua kế hoạch huy động 200 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền và bầu lại Ban kiểm soát Công ty.

Cụ thể, SHI sẽ phát hành 180 tỷ đồng trái phiếu kèm chứng quyền với giá phát hành bằng mệnh giá. Nguồn thu dự kiến 180 tỷ đồng từ đợt phát hành sẽ được Công ty sử dụng xây nhà máy trong nước 70 tỷ đồng và ở Myanmar 110 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2015.

SHI đánh giá thị trường Myanmar là thị trường rất tiềm năng và Công ty có nhiều cơ hội để cạnh tranh. Việc đầu tư xây dựng nhà máy, mở rộng diện tích sản xuất cũng xuất phát từ nhu cầu thiết thực của Công ty, đã được thông qua tại ĐHCĐ thường niên 2015.

9 tháng đầu năm 2015, SHI đạt doanh thu xấp xỉ 1.600 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế ước đạt 70,2 tỷ đồng, hoàn thành 108% kế hoạch cả năm. Trong đó, riêng lợi nhuận sau thuế tháng 9 ước đạt 8,9 tỷ đồng.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.