(ĐTCK) ĐHCĐ CTCK SHBS đã thông qua kế hoạch niêm yết cổ phiếu trong năm 2015 và chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 8%.

Năm 2015, Công ty đặt kế hoạch doanh thu 126 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 14,4 tỷ đồng. Trong năm nay, Công ty cho phép chi phí hoạt động tăng gần gấp đôi mức 69 tỷ đồng của năm ngoái.

Năm 2014, Công ty đạt doanh thu 81 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 11 tỷ đồng. Lãnh đạo SHBS cho biết, năm 2015 sẽ tập trung đẩy mạnh doanh thu từ mảng hoạt động thu xếp vốn, đầu tư, môi giới và nguồn vốn; tiếp cận và khai thác tối đa các nguồn thu có thể phát sinh từ ngân hàng mẹ thông qua các hợp đồng dịch vụ, hợp đồng tư vấn thu xếp vốn.

Liên quan đến kế hoạch tăng chi phí, Công ty có kế hoạch duy trì và tăng trưởng thị phần môi giới, đồng thời tăng đầu tư cơ sở vật chất để phát triển hệ thống mạng lưới.  

PV
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.