(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa triển khai phát hành kỳ phiếu ghi danh dành cho khách hàng cá nhân và tổ chức tại tất cả các điểm giao dịch trên toàn quốc kéo, dài đến hết ngày 6/9/2016, hoặc đến khi có thông báo kết thúc chương trình của SHB, với mệnh giá kỳ phiếu từ 1 tỷ đồng, tổng số lượng phát hành 8.000 tỷ đồng.

Các kỳ hạn phát hành là 7 tháng, 9 tháng và 11 tháng, với mức lãi suất kỳ phiếu từ 6,5 - 6,9%/năm đối với khách hàng cá nhân và từ 6,2 - 6,6 %/năm đối với khách hàng tổ chức, tùy theo từng kỳ hạn.

Khách hàng được phép chuyển quyền sở hữu kỳ phiếu dưới nhiều hình thức như mua bán, trao đổi, cho, tặng, thừa kế, chuyển nhượng… Trong trường hợp có nhu cầu sử dụng tiền khi kỳ phiếu chưa đến hạn, khách hàng có thể cầm cố kỳ phiếu để vay vốn tại SHB hoặc các tổ chức tín dụng khác. Lãi suất cầm cố kỳ phiếu tại SHB được ưu đãi thấp hơn 1%/năm so với mức lãi suất cầm cố giấy tờ có giá thông thường.

Hồng Dung
Bình Luận (1)

Nguyen Quoc - 09:45 01/08/2016

Đề nghị HĐQT phải có sự cải tiến và TGĐ phải biết NHỤC nếu cổ phiếu một Ngân hàng giảm <6,500 đồng/cp. Một CEO không thể đưa Ngân hàng phát triển thì cũng nên mạnh dạn, đừng để khi lật úp con thuyền mới ra xin lỗi !