(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh 9 tháng 2017. Theo đó, lợi nhuận trước thuế của 9 tháng của SHB đạt hơn 1.330 tỷ đồng, tăng hơn 68,78% so với cùng kỳ 2016.

Lý giải về lợi nhuận tăng mạnh, SHB cho biết do Ngân hàng tăng trưởng mạnh về các hoạt động dịch vụ khác, đặc biệt là dịch vụ bảo hiểm Bancassurance. Vốn điều lệ của SHB đạt hơn 11.196 tỷ đồng.

Mới đây, SHB đã được NHNN chấp thuận tăng vốn điều lệ lên hơn 12.036 tỷ đồng theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua hồi đầu năm.

Báo cáo tài chính 9 tháng 2017 của SHB cũng ghi nhận nhiều chỉ tiêu tài chính quan trọng khác đều tăng trưởng tốt so với cùng kỳ năm 2016 và dự kiến có thể cán đích kế hoạch trước khi kết thúc năm tài chính 2017.

Tính đến 30/9/2017, tổng tài sản SHB đạt hơn 265.300 tỷ đồng, tổng huy động toàn ngân hàng đạt 243.588 tỷ đồng, trong đó vốn huy động thị trường I đạt hơn 212.000 tỷ đồng, hoàn thành 97,55% kế hoạch cả năm, đảm bảo tính thanh khoản trong toàn hệ thống, thể hiện tính ổn định, bền vững trong tăng trưởng nguồn vốn huy động của SHB.

Cùng với tăng trưởng về huy động vốn, tổng dư nợ cho vay toàn hệ thống đạt 191.727 tỷ đồng, tăng trưởng 18,08% so với đầu năm và các hoạt động tín dụng tiếp tục tập trung vào các ngành hàng ít rủi ro, các ngành nghề được Chính phủ và NHNN khuyến khích phát triển như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, chế biến, chế tạo, nuôi trồng, chế biến nông, lâm, thủy sản, công nghiệp ứng dụng công nghệ cao,…

Phát triển an toàn, bền vững là mục tiêu hàng đầu của SHB, do đó các chỉ số an toàn trong hoạt động kinh doanh của SHB đều đảm bảo tuân thủ quy định của NHNN cũng như các chuẩn mực an toàn quốc tế. Các tỷ lệ an toàn hoạt động của SHB luôn đạt và vượt so với tiêu chuẩn của NHNN, tỷ lệ an toàn vốn đạt 12,15% - cao hơn mức quy định của NHNN.

Nhuệ Mẫn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.