(ĐTCK) Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015.

Cụ thể, trong quý IV1205, SHB đạt 1171,1 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, tăng 16,93% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận trước thuế đạt 298,96 tỷ đồng, tăng 5,69% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt gần 239 tỷ đồng, tăng 5,63%.

Lũy kế cả năm tài chính, thu nhập lãi thuần của SHB đạt gần 3.372,9 tỷ đồng, tăng 16,46% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 1.026,57 tỷ đồng, tăng 0,38%. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế cả năm chỉ đạt 811,76 tỷ đồng, thấp hơn con số 818,4 tỷ đồng năm 2104, tương đương giảm nhẹ 0,81%.

So với mục tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm là 1.120 tỷ đồng, SHB hoàn thành được 91,65% kế hoạch đề ra.

Bên cạnh đó, năm nay tỷ lệ nợ quá hạn và nợ xấu của SHB đã ghi nhận giảm. Cụ thể, tỷ lệ nợ quá hạn năm 2015 là 3,19%, giảm 0,78%, tỷ lệ nợ xấu còn 1,72%, giảm 0,3% so với đầu năm.

 

Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.