(ĐTCK) ĐHCĐ SHB thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tổng tài sản tăng 13,4%; vốn điều lệ tăng 18%; huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 20%; dư nợ cho vay tăng 20%; lợi nhuận trước thuế tăng 32,7%

Tại ĐHCĐ thường niên 2016 vừa qua, ông Nguyễn Văn Lê, Tổng giám đốc SHB đã thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 với tổng tài sản đạt 204.704 tỷ đồng, tăng 21,1%; vốn huy động thị trường I đạt 157.503 tỷ đồng, tăng 23,7%; tổng dư nợ cho vay đạt 131.427 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.017 tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu 1,72%; trả cổ tức 7,5% bằng cổ phiếu.

Đại hội đã thông qua định hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2016 với tổng tài sản tăng 13,4%; vốn điều lệ tăng 18%; huy động từ các tổ chức kinh tế và cá nhân tăng 20%; dư nợ cho vay tăng 20%; lợi nhuận trước thuế tăng 32,7%; tỷ lệ nợ xấu dưới 3%; tỷ lệ an toàn vốn trên 9%; ROA đạt 0,6 - 0,8%; ROE 10 - 11%.

Liên quan đến vấn đề tăng vốn điều lệ, tại tờ trình đại hội, ông Lê cho biết, nguồn vốn tăng thêm 1.711 tỷ đồng sẽ được dùng vào việc đầu tư cơ sở vật chất, tài sản cố định cho việc phát triển mạng lưới kinh doanh, trang thiết bị hiện đại hóa công nghệ, mở rộng cho vay…

 

Hồng Dung
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.