(ĐTCK) Theo các phân loại mới, không còn doanh nghiệp nắm giữ từ 75% vốn nhà nước trở lên và loại doanh nghiệp nắm giữ từ 65% tới 75% vốn nhà nước.

Kết luận cuộc họp mới đây của Thường trực Ban chỉ đạo Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp cho ý kiến về dự thảo Quyết định thay thế Quyết định số 37 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành tiêu chí, danh mục phân loại DNNN, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định, phải đẩy mạnh việc thu hẹp DNNN, để doanh nghiệp nắm giữ 100% vốn nhà nước càng ít càng tốt.

Dự thảo Quyết định do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, quy định danh mục phân loại DNNN, doanh nghiệp có vốn nhà nước gồm 3 mục: những doanh nghiệp hoạt động trong ngành, lĩnh vực Nhà nước cần nắm giữ 100% vốn điều lệ; những doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ từ 65% tổng số cổ phần trở lên và những doanh nghiệp Nhà nước nắm giữ trên 50% tới dưới 65% tổng số cổ phần.

Như vậy, với dự thảo mới, cách phân loại doanh nghiệp nắm giữ tỷ lệ vốn nhà nước sẽ thay đổi, không còn doanh nghiệp nắm giữ từ 75% vốn nhà nước trở lên và loại doanh nghiệp nắm giữ từ 65% tới 75% vốn nhà nước.

Theo rà soát của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, giai đoạn 2016 - 2020 sẽ có 378 doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa với các hình thức sắp xếp dự kiến là: 184 doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn (chiếm khoảng 48,7%) và 194 doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa (chiếm 51,3%).

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.