(ĐTCK) CTCP Sông Đà 9 (SD9-HNX) công bố Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán năm 2015.

Theo đó, năm 2015, SD9 đạt doanh thu thuần hợp nhất 1.188 tỷ đồng, giảm 3,6% so với cùng kỳ, nhưng vượt 14,8% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 86,8 tỷ đồng, tăng trưởng 14% và vượt 58,9% kế hoạch năm; EPS đạt 2.305 đồng.

Việc doanh thu giảm nhẹ, trong khi lợi nhuận sau thuế tăng khá mạnh năm qua một phần do khoản lợi nhận khác của SD9 tăng đột biến, cao gấp 5 lần năm trước, đạt 17,2 tỷ đồng.  

Tại thời điểm 31/12/2015, tổng tài sản của SD9 gần 1.858 tỷ đồng, giảm 15,58% so với đầu năm. Tiền và các khoản tương đương tiền tăng 20,69%, lên 125,57 tỷ đồng, hàng tồn kho giảm 45,96%, xuống còn hơn 250 tỷ đồng.

Nợ phải trả giảm hơn 402 tỷ đồng, tương ứng giảm 27,55% còn 1.057 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn giảm gần 33%, xuống 714 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty đã loại bỏ được hơn 108 tỷ đồng phải trả theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng; còn nợ dài hạn cũng giảm 13,16% xuống 343 tỷ đồng.

Năm 2016, theo Nghị quyết HĐQT, SD9 đặt kế hoạch đạt tổng giá trị sản xuất kinh doanh 1.120 tỷ đồng, doanh thu hơn 1.046 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 56 tỷ đồng. Trong đó, quý I dự kiến đóng góp 201,5 tỷ đồng doanh thu và 8 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế.

Năm nay, SD9 dự kiến trả cổ tức tỷ lệ từ 8-10%. Công ty cũng lên kế hoạch đầu tư 190 tỷ đồng mở rộng sản xuất kinh doanh và 95,4 tỷ đồng để nâng cao năng lực thi công.

Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm nay 3/3/2016, giá cổ phiếu SD9 tăng 200 đồng (+1,63%), lên 12.500 đồng/CP với 24.000 đơn vị được khớp.

Anh Quốc
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.