(ĐTCK) ĐHCĐ thường niên 2016 của CTCP Sông Đà 6 (SD6) diễn ra ngày 12/4 đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016, với doanh thu 1.278 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 64 tỷ đồng. 

Năm 2015, Công ty đạt doanh thu 1.244 tỷ đồng và 85 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, đạt 90% kế hoạch đã đề ra.

HĐQT Công ty nhận định, thị trường xây dựng thủy điện trong nước đang bị thu hẹp, bởi vậy việc tìm kiếm nguồn công việc theo định hướng phát triển của SD6 hiện đang gặp phải sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường. Năm 2016, SD6 vẫn tập trung chính cho các dự án thi công công trình Thủy điện Xekaman 1 và Thủy điện Xekaman - Xanxay tại Lào.

Quý I/2016, SD6 đạt 126 tỷ đồng doanh thu và 8,7 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Quý II, Công ty dự kiến đạt 395 tỷ đồng doanh thu, lợi nhuận trước thuế 17,26 tỷ đồng.

SD6 hiện có vốn điều lệ 347 tỷ đồng, cổ đông Nhà nước là Tổng công ty Sông Đà chiếm tỷ lệ 65%.

Anh Việt
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.