(ĐTCK) Năm 2015, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đạt 8.414 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, vượt 36% kế hoạch và tăng 46% so với năm 2014; tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 25,6%, bằng 1,6 lần kế hoạch. SCIC tiếp tục đủ điều kiện xếp loại DN loại A năm 2015.

Trong năm 2015, SCIC đã bán vốn thành công tại 120 DN (trong đó bán hết vốn tại 116 DN), thu về 4.491 tỷ đồng trên giá vốn 1.682 tỷ đồng. So với năm 2014, kết quả bán vốn năm 2015 gấp 2,32 lần về giá trị, gấp 1,6 lần về số lượng DN.

Tính đến 31/12/2015, danh mục quản lý của SCIC còn 197 DN, với vốn nhà nước theo giá trị sổ sách là 20.020 tỷ đồng, chiếm 23% vốn điều lệ, với giá trị thị trường đạt khoảng 95.697 tỷ đồng.

Về công tác đầu tư, tổng mức đầu tư giải ngân trong năm 2015 của SCIC là trên 8.000 tỷ đồng.

 

Phong Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.