(ĐTCK) Theo Nghị quyết Hội đồng quản trị CTCP Mía Đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT), ngày 13/10 sẽ là ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015 - 2016. Thời gian tổ chức họp dự kiến là cuối tháng 10 hoặc đầu tháng 11.

Trước đó, HĐQT SBT đã công bố thông tin chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng là 12/10, tức 1 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền họp Đại hội đồng cổ đông, để nhận tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 6% và nhận cổ phiếu thưởng tỷ lệ 24%.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý IV niên độ tài chính 2015 - 2016, SBT đạt doanh thu thuần hợp nhất 4.027 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ hơn 296 tỷ đồng. Tại ngày 30/6/2016, Công ty có vốn chủ sở hữu 2.603,555 tỷ đồng trên vốn điều lệ 1.856,423 tỷ đồng. Với kết quả trên, thu nhập trên mỗi cổ phiếu SBT đạt 1.596 đồng.

 

Bùi Sưởng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.