(ĐTCK) CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh (SBT) báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của CTCP Đường Biên Hòa (mã BHS – HOSE).

Cụ thể, trong thời gian từ 5/5 đến 31/5, SBT chỉ mua được 1.308.320 cổ phiếu BHS trong tổng số 2.051.262 cổ phiếu đăng ký do giá không đạt kỳ vọng.

Trước giao dịch, SBT nắm giữ 13.630.296 cổ phiếu BHS, ứng với tỷ lệ sở hữu 21,64%. Sau giao dịch, SBT nâng nắm giữ lên 14.938.616 cổ phiếu, ứng với tỷ lệ sở hữu được tăng lên thành 23,71%.

Được biết, tình hình nhân sự cấp cao thời gian gần đây của BHS liên tục có những biến động. Theo đó, BHS có sự thay đổi ở tất cả các vị trí lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc hay Trưởng Ban kiểm soát. Vì vậy, trong tháng 6 này, BHS sẽ triệu tập ĐHCĐ bất thường chủ yếu để thông qua những sự thay đổi này. Bên cạnh đó, tiến độ sáp nhập CTCP Đường Ninh Hòa (NHS) vào BHS cũng sẽ được đưa ra để bàn bạc tại đại hội.

Mới đây nhất, bà Đặng Huỳnh Ức My đã xin từ nhiệm và không còn tham gia vào HĐQT BHS kể từ ngày 22/5/2015. Bà My là Chủ tịch HĐQT của SBT.

Ngoài ra, bà My cũng là Chủ tịch HĐQT CTCP Đầu tư Thành Thành Công – một trong 2 cổ đông lớn nhất của BHS với tỷ lệ sở hữu là 14,6%. Cá nhân bà hiện đang nắm giữ hơn 6 triệu cổ phiếu BHS, tương ứng tỷ lệ sở hữu gần 9,8%.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.