(ĐTCK) Tập đoàn Bảo Việt (mã BVH) vừa công bố báo cáo tài chính bán niêm 2016 sau soát xét.

Theo đó, tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm của Tập đoàn đạt 11.710 tỷ đồng, tăng trưởng 20,2% so với cùng kỳ năm 2015, lợi nhuận sau thuế đạt 790 tỷ đồng, hoàn thành 66,4% kế hoạch năm.

Tính riêng quý II/2016, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế 397 tỷ đồng, tăng trưởng 10,18% so với cùng kỳ năm 2015. Theo BVH, kết quả quý II khả quan nhờ mặt bằng lãi suất tăng so với cùng kỳ, thị trường chứng khoán diễn biến sôi động đã đem lại lợi nhuận cao cho các khoản đầu tư của Bảo Việt.

Bên cạnh đó, kết quả khả quan từ hoạt động kinh doanh của các đơn vị thành viên, các công ty liên kết đã đóng góp cho sự tăng trưởng doanh thu cũng như lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn Bảo Việt.

Trong đó, Bảo Việt Nhân thọ (do BVH nắm 100% vốn) tiếp tục ghi nhận mức tăng trưởng cao trong 6 tháng đầu năm với tổng doanh thu đạt 7.780 tỷ đồng, tăng trưởng 27,7% so với cùng kỳ; doanh thu phí bảo hiểm đạt 6.080 tỷ đồng (+31,9%), trong đó doanh thu khai thác mới đạt 1.242 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 40,4%, tiếp tục dẫn đầu thị trường về doanh thu khai thác mới. Lợi nhuận sau thuế 6 tháng đạt 389 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch năm.

Bảo hiểm Bảo Việt (cũng do BVH nắm 100% vốn) đạt tổng doanh thu 3.456 tỷ đồng, tăng 5,9%; Lợi nhuận sau thuế đạt 160 tỷ đồng, hoàn thành 53,1% kế hoạch lợi nhuận sau thuế cả năm. Doanh thu từ hoạt động tài chính đạt 62,1% kế hoạch năm, tăng trưởng 9,4%, đạt 227 tỷ đồng. Với kết quả kinh doanh khả quan, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục thực hiện định vị chiến lược là doanh nghiệp hàng đầu thị trường bảo hiểm phi nhân thọ và trong lĩnh vực bảo hiểm cá nhân và hộ gia đình.

Ngoài ra, Tập đoàn này vẫn giữ vững đà tăng trưởng trong lĩnh vực đầu tư và dịch vụ tài chính

Trong 6 tháng đầu năm, Công ty mẹ đạt tổng doanh thu đạt 691 tỷ đồng, tăng trưởng 10,9% so với cùng kỳ, lợi nhuận trước thuế đạt 547 tỷ đồng, hoàn thành 54,4% kế hoạch năm và lợi nhuận sau thuế đạt 528 tỷ đồng.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.