(ĐTCK) Theo báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất năm 2015 của CTCP Văn hóa Phương Nam vừa công bố, doanh thu của PNC đạt 430 tỷ đồng, tăng 31% so với năm 2014; lợi nhuận sau thuế đạt 3,8 tỷ đồng, trong khi khoản mục này trên báo cáo tài chính trước kiểm toán âm 813 triệu đồng.

Đáng chú ý, báo cáo tài chính trước và sau kiểm toán của PNC có 2 khoản chênh lệch với tổng giá trị 17 tỷ đồng, ở khoản mục lãi lỗ từ công ty liên kết mà cụ thể là Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam và 21 tỷ đồng ở khoản thu nhập khác.

Theo giải trình của Công ty, nguyên nhân của khoản chênh lệch 17 tỷ đồng này là do kiểm toán ghi nhận lỗ 10,7 tỷ đồng khoản sở hữu 20% của PNC đầu tư vào CJ CGV Việt Nam từ ngày 23/11/2015 đến 31/12/2015 vào kết quả kinh doanh, trong khi PNC ghi nhận lãi 6,3 tỷ đồng từ khoản đầu tư này.

Khoản thu nhập khác chênh lệch 21 tỷ đồng giữa trước và sau kiểm toán, theo PNC, là do kiểm toán ghi nhận khoản lợi thế thương mại từ ngày PNC chính thức tăng thêm 10% sở hữu và Công ty CJ CGV Việt Nam. Cụ thể, báo cáo tài chính trước kiểm toán ghi nhận thu nhập khác một khoản 10,7 tỷ đồng, so với khoản thu nhập khác 31 tỷ đồng mà kiểm toán đã ghi nhận.

Ngọc Nhi
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.