(ĐTCK) CTCP Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA – sàn HOSE) vừa có báo cáo giải trình chênh lệch một số chỉ tiêu liên quan đến báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2017 trước và sau kiểm toán.

Theo đó, doanh thu thuần sau kiểm toán được điều chỉnh giảm gần 8 tỷ đồng, xuống còn 259,6 tỷ đồng, tương ứng mức giảm 2,98%, từ 267,58 tỷ đồng xuống 259,61 tỷ đồng.

Trong khi đó giá vốn hàng bán lại được điều chỉnh giảm sâu đến 11,1%, tương ứng giảm 19,8 tỷ đồng. Do vậy khoản lợi nhuận gộp từ bán hàng và cung cấp dịch vụ trong kỳ tăng 11,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 13,37%, lên trên 100,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, kiểm toán viên cũng điều chỉnh giảm 7,17 tỷ đồng chi phí tài chính và gần 1 tỷ đồng chi phí bán hàng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp điều chỉnh tăng 7,57 tỷ đồng.

Khoản thu nhập khác cũng được điều chỉnh giảm hơn 1,4 tỷ đồng, dẫn đến kết quả sau kiểm toán, lợi nhuận trước thuế của Tân Tạo ITA được điều chỉnh tăng 11,8 tỷ đồng, tương ứng tăng 33,53% so với số lợi nhuận công ty tự lập trước kiểm toán, lên 47 tỷ đồng.

Giải trình nguyên nhân lợi nhuận sau kiểm toán tăng 33,53% so với trước kiểm toán, theo ITA do Công ty điều chỉnh doanh thu và giá vốn theo kiểm toán do kiểm toán ghi nhận bổ sung, trích trước một số khoản dịch vụ từ cho thuê, duy tu tái tạo cơ sở hạ tầng trong Khu công nghiệp Tân Tạo, Khu công nghiệp Tân Đức.

Bên cạnh đó, một số khoản thu và giá vốn từ dự án E.City Tân Đức và một số khoản về giá vốn giữa công ty mẹ và các công ty con trong kỳ cũng được điều chỉnh lại. Ngoài ra, ITA còn điều chỉnh phân loại khoản chi phí dự phòng các khoản phải thu, chuyển một số khoản chi phí tài chính sang chi phí quản lý doanh nghiệp.

Ở báo cáo tài chính riêng, kiểm toán viên đã điều chỉnh tăng 1,49% doanh thu từ 94,82 tỷ đồng trước kiểm toán lên 96,23 tỷ đồng sau kiểm toán, tuy nhiên đáng chú ý lợi nhuận trước kiểm toán điều chỉnh tăng tới 411,47% từ 1,47 tỷ đồng lên 7,54 tỷ đồng.

Ngay sau khi điều chỉnh tăng lãi sau kiểm toán, diễn biến cổ phiếu ITA đã khởi sắc sau những phiên liên tiếp đầu tháng 9 không mấy tích cực. Mở cửa phiên sáng 13/9, ITA tăng 3,3% lên mức 4.110 đồng/CP và khớp 1,28 triệu đơn vị.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.