(ĐTCK) Sở GDCK Hà Nội vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2016 của 3 doanh nghiệp niêm yết trên sàn HNX gồm LBE, ECI và HST.

Cụ thể, theo báo cáo kết quả kinh doanh của CTCP Sách và Thiết bị Trường Học Long An (mã LBE), doanh thu và lợi nhuận sau thuế quý III/2016 lần lượt đạt 25,66 tỷ đồng và gần 868 triệu đồng, giảm 13,96% về doanh thu và 18,74% về lợi nhuận so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu LBE đạt 56,45 tỷ đồng, tăng nhẹ 1,97% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 97,33% kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế 2,11 tỷ đồng, tăng gần 5% cùng kỳ và hoàn thành 89,79% kế hoạch năm.

Trong khi đó, CTCP Bản đồ và Tranh ảnh Giáo dục (mã ECI) cho biết, quý III/2016, doanh thu đạt 21,29 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước; tuy nhiên, lợi nhuận trước thuế giảm 11,8% cùng kỳ, đạt 1,27 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng, ECI đạt 53,33 tỷ đồng doanh thu và 3,56 tỷ đồng lợi nhuận, lần lượt tăng 14,25% và 4,09% so với cùng kỳ.

Như vậy, so với kế hoạch kinh doanh cả năm là doanh thu đạt 50 tỷ đồng, lợi nhuận 3,5 tỷ đồng, 9 tháng đầu năm, ECI đã hoàn thành 106,66% kế hoạch doanh thu và 101,7% kế hoạch lợi nhuận năm.

Quý III/2016, CTCP Phát hành Sách và Thiết bị Trường học Hưng Yên (mã HST) đạt 17,44 tỷ đồng doanh thu, tăng 17,52% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế hơn 357 triệu đồng, giảm 29% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng, doanh thu đạt 45,17 tỷ đồng, tăng 33,88% so với cùng kỳ và hoàn thành kế hoạch năm; lợi nhuận trước thuế hơn 1 tỷ đồng, tăng 14,94% cùng kỳ và hoàn thành 95,24% kế hoạch năm.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.