(ĐTCK) DN tôi năm ngoái mất gần 2 giờ cho công tác kiểm phiếu tại ĐHCĐ. Xin hỏi, hiện nay trên thị trường có những sản phẩm kiểm phiếu tự động vận hành như thế nào, chi phí ra sao? Trong trường hợp cổ đông lớn của DN phức tạp, có mâu thuẫn và thường cử đại diện kiểm tra từng lá phiếu tại đại hội, thì việc sử dụng các sản phẩm này có gặp khó khăn gì không?

Bà Nguyễn Thị Thùy Dương, Chuyên viên Tư vấn QTDN - Phụ trách EzGSM (ĐHCĐ trực tuyến), CTCP Chứng khoán FPT: Hiện nay, trên thị trường có một số sản phẩm phần mềm hỗ trợ DN tại ngày tổ chức ĐHCĐ, với các tính năng như hỗ trợ đăng ký dự họp, kiểm phiếu bầu cử/biểu quyết, kết xuất các báo cáo/kết quả kiểm phiếu một cách nhanh chóng, chính xác, với mức chi phí tương đối hợp lý.

Để có thể lựa chọn các sản phẩm này, doanh nghiệp cần lưu ý lựa chọn các đơn vị tổ chức chuyên nghiệp, không chỉ cung cấp sản phẩm phần mềm, mà còn có thể tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp xuyên suốt quá trình đại hội như: trình tự, thủ tục pháp lý liên quan đến đại hội, tư vấn tài liệu báo cáo, xử lý tình huống phát sinh tại đại hội, tư vấn sửa đổi điều lệ, quy chế quản trị công ty phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, tư vấn hỗ trợ công bố thông tin, cũng như các vấn đề khác như: tư vấn phát hành cổ phiếu, trả cổ tức, đăng ký lưu ký và niêm yết cổ phiếu…

Trong trường hợp cổ đông lớn của DN phức tạp, có mâu thuẫn và thường cử đại diện kiểm tra từng lá phiếu tại mỗi kỳ đại hội, thì việc sử dụng các dịch vụ này (sản phẩm phần mềm, cùng đội ngũ chuyên viên tư vấn quản trị DN) không những giúp DN tiết kiệm thời gian, đảm bảo tính chính xác trong việc kiểm phiếu, mà còn tăng tính minh bạch, công khai trong quá trình kiểm phiếu do được thực hiện bởi một bên thứ ba, trung gian; đảm bảo trình tự, thủ tục tổ chức đại hội theo quy định của pháp luật, từ đó hạn chế tối đa rủi ro tranh trấp phát sinh, giúp cho DN có một kỳ đại hội thành công.

Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.