(ĐTCK) HĐQT CTCP Đầu tư và phát triển SACOM (SAM) vừa thông qua nghị quyết công bố kế hoạch kinh doanh năm 2016 với doanh thu đạt 2.503 tỷ đồng và lợi nhuận 120 tỷ đồng, trong đó mảng dây và cáp đóng góp 60,5 tỷ đồng, bất động sản đóng góp 28 tỷ đồng và hoạt động tài chính đóng góp 32,35 tỷ đồng.

Năm 2015, SAM đặt kế hoạch lợi nhuận 101 tỷ đồng nhưng thực hiện được 69,68 tỷ đồng. Trong đó, mảng dây và cáp chỉ đạt 37,68 tỷ đồng trên kế hoạch 80 tỷ đồng. Mảng bất động sản đạt 22,23 tỷ đồng trên kế hoạch 13,5 tỷ đồng, hoạt động tài chính đạt 9,77 tỷ đồng trên kế hoạch 8,2 tỷ đồng.

Ông Đỗ Văn Trắc ,Tổng giám đốc SAM cũng đề nghị không đổi tên công ty thành CTCP Đầu tư và phát triển Sacom như chủ trương  của năm ngoái, vì công ty đang thực hiện các dự án bất động sản với tư cách chủ đầu tư, mặt khác tên SACOM gắn liền với công ty từ khi thành lập và là thương hiệu mạnh trong lĩnh vực dây và cáp mặc dù cũng có sự nhầm lẫn với thương hiệu của ngân hàng Sacombank.

SAM dự kiến thời gian tổ chức ĐHCĐ là vào ngày 30/03/2016.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.