(ĐTCK) Sacombank vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2016 cho thấy, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng tới 86%, khiến lợi nhuận trước thuế giảm 77% so với cùng kỳ.
Nguyên nhân khiến chi phí dự phòng cao, lợi nhuận giảm do Sacombank nhận sáp nhập SouthernBank từ tháng 10/2015  và phải tăng mạnh phần trích lập dự phòng rủi ro để xử lý nợ xấu của SouthernBank chuyển sang.
Trong quý II/2016, thu nhập lãi thuần Sacombank đạt 1.513 tỷ đồng, giảm hơn 18% so với cùng kỳ năm trước.

Các hoạt động kinh doanh đạt kết quả khả quan hơn cùng kỳ. Cụ thể, lãi từ hoạt động dịch vụ đạt 339 tỷ đồng, tăng 24% và lãi từ kinh doanh ngoại hối đạt 199 tỷ đồng, tăng 168%. Ngoài ra, lãi từ các hoạt động khác cũng tăng 64% khi đạt 37 tỷ đồng.

Tuy nhiên, do chi phí hoạt động trong kỳ tăng 8,4% lên 1,.259 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng tới 86%. Chính vì vậy, lợi nhuận trước thuế ngân hàng chỉ đạt 164 tỷ đồng, giảm tới 77% so với cùng kỳ. Lũy kế 6 tháng, Sacombank đạt 363 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, giảm mạnh 76%.
Tính đến cuối tháng 6, tổng tài sản của Sacombank đạt trên 312 nghìn tỷ đồng, tăng 6,8% so với đầu năm. Cho vay khách hàng đạt 199 nghìn tỷ đồng, tăng 7,1%. Tiền gửi của khách hàng đạt gần 280 nghìn tỷ đồng, tăng 7,2%.

Tỷ lệ nợ xấu đến cuối tháng 6 đạt 2,83%. Sacombank vẫn chưa tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.
Vân Linh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.