(ĐTCK) 9 tháng, do lỗ từ công ty liên doanh liên kết tăng vọt so với cùng kỳ đã khiến lãi ròng của CTCP Cơ điện lạnh (REE) giảm 13% dù quý III với mức tăng 25% so với quý III/2015.

Theo báo cáo tài chính quý III/2016, doanh thu thuần hợp nhất REE đạt gần 938 tỷ đồng, tăng mạnh 51% so với cùng kỳ, trong đó, chiếm tỷ trọng cao nhất là doanh thu dịch vụ và lắp đặt 444 tỷ đồng, tăng 42%; doanh thu từ điện, nhiên liệu gần 173 tỷ đồng, gấp 5 lần so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính tăng 156% lên 80,8 tỷ đồng, chủ yếu nhờ tăng cổ tức được chia và thanh lý các khoản đầu tư, lãi tiền gửi.

ảnh 1

Trong quý III, REE không còn ghi nhận lỗ từ hoạt động liên kết như các quý trước, đạt 36 tỷ đồng. Tuy vậy, so với cùng kỳ 2015 thì lợi nhuận mảng này vẫn giảm 58%. Kết quả, lợi nhuận sau thuế 264 tỷ đồng, tăng 25% so với cùng kỳ.

Tuy nhiên, lũy kế 9 tháng, lợi nhuận ròng của REE vẫn giảm 13%, đạt 535 tỷ đồng chủ yếu do lỗ từ công ty liên doanh liên kết gần 385 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ lỗ hơn 9 tỷ đồng. Ngoài ra, mảng điện và than lỗ 4 tỷ đồng cũng ảnh hưởng đáng kể tới lợi nhuận REE (cùng kỳ lãi 148 tỷ đồng).

Trong khi đó, các mảng kinh doanh khác vẫn tăng trưởng ấn tượng như M&E 27,3%, Reetech tăng 3,7%, văn phòng cho thuê tăng 11,7%.

Tính đến 30/9/2016, tổng tài sản của REE đạt 10.099 tỷ đồng, trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền của REE giảm mạnh gần 52% so với đầu năm, còn 685,6 tỷ đồng.

Tại thời điểm trên, REE cũng đầu tư 3.185 tỷ đồng vào 18 công ty liên kết thuộc các lĩnh vực điện, nước, than, trong đó, khoản đầu tư lớn nhất vào CTCP Nhiệt điện Phả Lại (1.070 tỷ đồng), CTCP Thủy điện Thác Mơ (hơn 445 tỷ đồng)...

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.