(ĐTCK) Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm dầu khí – CTCP (PVC – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất và công ty mẹ quý III/2015.

Cụ thể, quý III, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ hợp nhất đạt 1.011,22 tỷ đồng, giảm nhẹ 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 22,14 tỷ đồng, giảm tới gần 70% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, PVC đạt 2.905,54 tỷ đồng doanh thu hợp nhất, giảm 13,18% so với cùng kỳ và hoàn thành 78,53% kế hoạch năm (3.700 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế hợp nhất 167,4 tỷ đồng, giảm 33,57% so với cùng kỳ nhưng vượt 3,65% kế hoạch năm (161,5 tỷ đồng).

Trong khi đó, theo báo cáo Công ty mẹ trong quý III/2015, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 587 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 6,9 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 972 triệu đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, Công ty mẹ PVC đạt 1.353,7 tỷ đồng doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 151,7 tỷ đồng, lần lượt tăng 26% và 73,5% so với cùng kỳ.

Giải trình nguyên nhân Công ty mẹ PVC lỗ trong quý III/2015 là do trích dự phòng giảm giá đầu tư tại các Công ty con gồm CTCP Hóa Phẩm dầu khí DMC - Miền Trung; CTCP Hóa phẩm dầu khí DMC - Miền Nam và Công ty TNHH liên doanh DMC – VTS, bởi các đơn vị này lỗ 4,45 tỷ đồng.

Theo bảng cân đối kế toán hợp nhất tại thời điểm 30/9/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của PVC giảm 32,75% so với đầu năm xuống 333,78 tỷ đồng; trong khi hàng tồn kho cũng giảm tích cực từ 867,61 tỷ đồng xuống 628,53 tỷ đồng.

Nợ phải trả ngắn hạn đã giảm khá mạnh từ 1.161 tỷ đồng xuống còn 834,5 tỷ đồng; nợ dàu hạn cũng giảm từ 86,8 tỷ đồng xuống 77,4 tỷ đồng.

Được biết, sau phiên tăng nhẹ hôm qua, PVC đã quay lại mốc tham chiếu khi chốt phiên giao dịch sáng ngày 18/11 và chuyển nhượng thành công 164.000 đơn vị.
T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.