(ĐTCK) Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt (TVSI) vừa công bố kết quả kinh doanh quý III/2016.

Theo đó, doanh thu quý III năm nay của TVSI ước đạt 56,7 tỷ đồng, tăng 52,6% so với cùng kỳ 2015, trong đó chiếm tỷ trọng lớn đến từ các mảng kinh doanh bao gồm: lãi từ các khoản cho vay và phải thu 24,7 tỷ đồng; môi giới chứng khoán 18,2 tỷ đồng; và tự doanh 12,9 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng từ đầu năm, doanh thu của TVSI ước đạt 133,6 tỷ đồng, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm ngoái.

Kết quả, TVSI ước đạt 20,6 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế trong quý III năm nay, tăng 127,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, Công ty ước lãi trước thuế 31 tỷ đồng, tăng 70% so với 9 tháng đầu năm 2015.

Vừa qua, TVSI đã tổ chức ĐHCĐ bất thường thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%. Ngoài ra, ĐHCĐ thống nhất thông qua việc Công ty phát hành 15 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với mức giá 10.000 đồng/cổ phiếu để tăng vốn điều lệ từ 350 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng.
Lạc Nhạn
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.