(ĐTCK) CTCP Chứng khoán Kim Long (KLS) vừa công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý III/2015.
Quý III/2015, KLS lỗ hơn 45 tỷ đồng

Ảnh Internet

Cụ thể, doanh thu đạt 59,27 tỷ đồng, tăng  49% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, doanh thu tự doanh đạt 41,04 tỷ đồng, chiếm tới 69% tổng doanh thu và gấp tới gần 13 lần so với cùng kỳ; trái lại, doanh thu môi giới chỉ đạt 1,68 tỷ đồng, giảm 29% cùng kỳ và doanh thu khác 15,94 tỷ đồng, giảm 53% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế âm 45,39 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 26,88 tỷ đồng.

Theo KLS, nguyên nhân lợi nhuận quý III/2015 âm là do Công ty phải trích lập thêm khoản dự phòng giảm giá chứng khoán tới 87,3 tỷ đồngtrong khi cùng kỳ năm ngoái Công ty được hoàn lại dự phòng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KLS đạt hơn 123 tỷ đồng doanh thu, giảm hơn 36% so với cùng kỳ năm ngoái và lợi nhuận sau thuế âm 45,92 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 128,92 tỷ đồng.

Tại thời điểm 30/9/2015, tiền và các khoản tương đương tiền đạt 831,34 tỷ đồng, tăng 4,6% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn 44,12 tỷ đồng, giảm hơn 61% so với đầu năm.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.