(ĐTCK) CTCP Liên doanh Đầu tư Quốc tế KLF (KLF – sàn HNX) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2015.

Theo đó, tổng doanh thu đạt 310,5 tỷ đồng, tăng 98,12% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, do chi phí đầu vào (giá vốn) cũng như chi phí quản lý, chi phí bán hàng tăng cao nên lợi nhuận giảm khá mạnh so với cùng kỳ.

Cụ thể, quý III/2015, giá vốn gấp hơn 2,1 lần so với cùng kỳ lên 296,17 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 18,36% lên 6,06 tỷ đồng, chi phí bán hàng cũng tăng hơn 18% lên 3,9 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận trước thuế chỉ đạt 6,47 tỷ đồng, giảm 85,4% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 4,73 tỷ đồng, giảm 86,63% so với cùng kỳ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, KLF đạt 820,15 tỷ đồng doanh thu, tăng hơn 91% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế đạt 46,56 tỷ đồng, giảm 44,62% so với cùng kỳ.

Năm 2015, KLF đặt mục tiêu tổng doanh thu 1.650 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 156 tỷ đồng, như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 49,7% kế hoạch doanh thu và 29,2% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm 30/9/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của KLF đạt 8,9 tỷ đồng, giảm 31,22% so với đầu năm, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 50% và hàng tồn kho gấp 5,3 lần lên 9,19 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nợ phải trả ngắn hạn giảm tích cực hơn 35,5% xuống 240,86 tỷ đồng; còn nợ dài hạn tăng từ 0 lên 5,65 tỷ đồng.

Tuy kết quả kinh doanh quý III/2015 không mấy khả quan do các chi phí tăng cao nhưng diễn biến giá cổ phiếu KLF hôm nay khá tích cực. Lực cầu hấp thụ mạnh giúp KLF vươn lên mức trần với khối lượng khớp lệnh lên tới 12,32 triệu đơn vị và còn dư mua trần 1,2 triệu đơn vị.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.