(ĐTCK) Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2017 của Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS) cho thấy, kết quả kinh doanh đã sụt giảm so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, doanh thu của PVS trong quý III đạt mức 3.185 tỷ đồng, giảm 33,3% so với thực hiện cùng kỳ năm 2016 và lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ đạt gần 111 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ 2016.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, doanh số của PVS đạt 10.917 tỷ đồng, giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế thuộc về cổ đông công ty mẹ ghi nhận mức 676 tỷ đồng, giảm 140 tỷ đồng, tương đương mức giảm 17,2% so với cùng kỳ năm trước. Tuy vậy, nếu so với kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, PVS vẫn vượt 27,5% kế hoạch lợi nhuận sau thuế sau 3 quý đầu năm, bởi kế hoạch đặt ra khá thận trọng.

Năm 2017, PVS xây dựng kế hoạch kinh doanh dựa trên kịch bản về diễn biến giá dầu, nhưng sẽ vẫn tập trung các nguồn lực để đẩy mạnh và phát triển các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đạt hiệu quả tăng trưởng cao, nhằm thực hiện thành công kế hoạch đề ra, cụ thể là 13.000 tỷ đồng doanh thu và 700 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, thấp hơn khoảng 35% so với mức thực hiện trong năm 2016.

Hoàng Anh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.