(ĐTCK) Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, doanh thu của CTCK Sài Gòn - Hà Nội (SHS) đạt hơn 303,5 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ.

Trong đó, các mảng hoạt động chính như môi giới chứng khoán, lưu ký chứng khoán, hoạt động tư vấn... đều ghi nhận mức doanh thu tăng mạnh so với cùng kỳ 2014. Cụ thể, doanh thu hoạt động môi giới đạt gần 84 tỷ đồng, tăng 51,1%; doanh thu hoạt động tư vấn đạt gần 39 tỷ đồng, tăng 80%; doanh thu từ các hoạt động khác đạt hơn 40,3 tỷ đồng, tăng 97%.

Về lợi nhuận, quý III, SHS ghi nhận hơn 13,5 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lũy kế 9 tháng đạt hơn 42,3 tỷ đồng.

Theo SHS, lợi nhuận quý III của Công ty giảm so với cùng kỳ là do điều kiện thị trường không thuận lợi, doanh thu từ hoạt động đầu tư chứng khoán bị ảnh hưởng. Bên cạnh đó, SHS thực hiện trích lập dự phòng giảm giá chứng khoán 16,5 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ 2014, Công ty thực hiện hoàn nhập dự phòng giảm giá chứng khoán 6 tỷ đồng.

P.Lan
Bình Luận (1)

Heo moi - 06:58 24/10/2015

chu cha mẹ ơi, suốt ngày khuyên nhà đầu tư bán, mua sao các cty chứng khoán làm ăn có vẻ ảm đạm thế nhỉ.