(ĐTCK) Theo CTCP Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (NT2), tính riêng quý III/2016, doanh thu Công ty đạt hơn 1.525 tỷ đồng, tăng 19% và lợi nhuận sau thuế hơn 164,7 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Đây là kết quả được đánh giá khá tích cực bởi trong khoảng hơn nửa tháng 9, Hệ thống khí Nam Côn Sơn giảm và cắt khí để bảo dưỡng lớn định kỳ 5 năm, dẫn đến Nhà máy điện Nhơn Trạch 2 giảm sản lượng và chạy dầu DO trong thời gian này. Đây là yếu tố đặc thù khách quan của riêng năm 2016. Tuy nhiên, việc chạy bằng dầu DO đã giải phóng tồn kho dầu, góp phần làm tăng dòng tiền trong kỳ.

Trong 9 tháng, sản lượng điện NT2 phát lên lưới điện quốc gia 4,025 tỷ kWh, đạt 101%; lợi nhuận sau thuế hơn 860 tỷ đồng, đạt 124% so với 9 tháng đầu năm 2015. Giá khí trung bình 9 tháng đầu năm 2016 của NT2 trung bình là 3,7 USD/triệu Btu, thấp hơn so với giá khí cùng kỳ năm 2015 là 5,46 USD/Triệu Btu.

Dự kiến trong quý cuối năm, NT2 vận hành, phát lên lưới điện khoảng 450 triệu kWh/tháng, tương đương 1,35 tỷ kWh trong Quý IV/2016.

Phan Hằng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.