(ĐTCK) Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật (IJC – sàn HOSE) cho biết, doanh thu thuần quý III/2016 tăng đột biến lên 1.402 tỷ đồng, tăng 1.273 tỷ đồng, tương ứng gấp gần 10 lần so với cùng kỳ.

Theo IJC, doanh thu thuần tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái chủ yếu là doanh thu kinh doanh bất động sản. Đây chính là khoản chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho Công ty mẹ Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – TNHH MTV (Becamex).

Tuy nhiên, giá vốn hàng bán chiếm tới 91% doanh thu thuần nên mức lãi gộp còn 123 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với quý III/2015. Trong kỳ doanh thu từ hoạt động tài chính không đáng kể trong khi chi phí tài chính tăng cao 56% so với cùng kỳ do lãi chậm trả cổ tức (12,8 tỷ đồng), chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng thêm 25% và 60% so với cùng kỳ.

Vì vậy, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 66 tỷ đồng, tăng 193% so với cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2016, IJC đạt 1.655,5 tỷ đồng doanh thu thuần, gấp hơn 3 lần cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 93,2 tỷ đồng, tăng 10% cùng kỳ. So với kế hoạch kinh doanh đặt ra trong năm là doanh thu 1.043 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 193 tỷ đồng, 9 tháng, IJC đã hoàn thành vượt kế hoạch doanh thu nhưng mới chỉ hoàn thành được 48% kế hoạch lợi nhuận.

Tính đến 30/9/2016, IJC có tới 4.623 tỷ đồng hàng tồn kho, chiếm tới 68% tổng tài sản của Công ty, chủ yếu là chi phí sản xuất kinh doanh dở dang của các công trình xây dựng nhà phố, khu thương mại, nhà biệt thự, chung cư... Trong đó, riêng công trình Khu đô thị IJC có số dư là 2.304,8 tỷ đồng. Công trình này đang trong quá trình xây dựng, phần lớn phản ánh chi phí chuyển quyền sử dụng đất.

Bên cạnh đó, khoản phải thu ngắn hạn khách hàng của IJC đến thời điểm trên cũng tăng vọt lên 2.180 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 1.400 tỷ đồng so với đầu năm, trong đó có hơn 1.469 tỷ đồng là phải thu ngắn hạn từ Tổng công ty đầu tư và phát triển công nghiệp - TNHH MTV.

T.T
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.