(ĐTCK) CTCP Khoáng sản và Luyện kim Bắc Á (BAM – sàn HNX) vừa công bố kết quả kinh doanh quý II/2015.

Theo đó, Công ty ghi nhận doanh thu cũng như giá vốn hàng bán bằng 0. Doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt hơn 71,6 triệu đồng trong khi đó, chi phí quản lý doanh nghiệp của BAM đạt hơn 60 triệu đồng.

Lợi nhuận trước thuế trong quý đạt 11,38 triệu đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 8,88 triệu đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, BAM đạt doanh thu 18,15 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 680 triệu đồng, chỉ hoàn thành hơn 1,2% kế hoạch doanh thu (150 tỷ đồng) và 4,5% kế hoạch lợi nhuận cả năm (15 tỷ đồng).

Theo bảng cân đối kế toán, tính đến 30/06/2015, tổng tài sản của BAM đạt 586,6 tỷ đồng, giảm 18,35% so với đầu năm. Trong đó các khoản phải thu ngắn hạn giảm 36% xuống 193,5 tỷ đồng, hàng tồn kho cũng giảm 16% xuống 86,64 tỷ đồng.

BAM tiếp tục đang duy trì mức tham chiếu trong phiên sáng 11/8 đứng ở mức 2.400 đồng/CP và chuyển nhượng thành công 52.500 đơn vị.
T.Thúy
Bình Luận (1)

Vũ Tấn Lực - 15:46 13/08/2015

Tôi xin dặt vấn đề với HDQT cty cp Khoáng Sản Luyện kim băc á (BAM).ly do tại sao quý 2 không có doang thu ? Bao nhiêu dư án khai thác mỏ ngừng SX hay sao mà chẳng có doanh thu?Ngoài KD mỏ còn có KD khách sạn và còn KD tài chính khác. Quý 3 và quý4 đến thì như thế nào ? Mong HDQT cho chúng tôi nhà đầu tư có chút hy vọng,đừng đề chúng tôi chết chìm.