(ĐTCK) Tổng CTCP Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVX – sàn HNX) vừa công bố BCTC hợp nhất quý II/2015.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý của PVX đạt 2.783 tỷ đồng, tăng 74,3% so với cùng kỳ năm ngoái trong khi đó giá vốn hàng bán chỉ tăng 70,7% nên lợi nhuận gộp đạt 152,3 tỷ đồng, gấp hơn 2,7 lần cùng kỳ năm trước.

Trong quý này, doanh thu hoạt động tài chính của PVX chỉ đạt 15,85 tỷ đồng, giảm mạnh 94,64% so với cùng kỳ trong khi chi phí hoạt động tài chính giảm mạnh 97,44% so với cùng kỳ, chỉ đạt 6,54 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp cũng giảm mạnh lần lượt 80,31% và hơn 65% xuống còn gần 440 triệu đồng và hơn 107 tỷ đồng.

Vì vậy, lợi nhuận trước thuế của Công ty đạt 50,74 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 196,91 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 33 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 226,2 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, PVX ghi nhận mức doanh thu 5.351,44 tỷ đồng, tăng 79,64% so với cùng kỳ và lợi nhuận sau thuế 38,8 tỷ đồng, trong đó khi cùng kỳ lỗ 418,87 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã hoàn thành 69,4% kế hoạch lợi nhuận sau thuế của cả năm 2015.

Lỗ lũy kế của PVX tại thời điểm 30/6 đạt hơn 3.090 tỷ đồng, tăng gần 50 tỷ đồng, tương ứng hơn 1,64% so với đầu năm.

Chốt phiên giao dịch 12/8, PVX tăng nhẹ 100 đồng (+2,78%) lên 3.700 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 1,54 triệu đơn vị.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.