(ĐTCK) Theo Báo cáo tài chính riêng quý II/2015 của CTCP Nhựa Thiếu niên Tiền phong (NTP), lợi nhuận sau thuế của Công ty đạt 101,24 tỷ đồng, tăng 16,85% so với cùng kỳ.

Theo giải trình của NTP, kết quả này có được là nhờ tăng doanh thu bán hàng và 15 tỷ đồng lợi nhuận từ Công ty TNHH Nhựa Thiếu niên Tiền phong miền Trung được được hạch toán vào kết quả kinh doanh của NTP không phải chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (đang trong thời kỳ được miễn thuế thu nhập doanh nghiêp).

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2015, doanh thu bán hàng đạt 1.504 tỷ đồng, tăng 7,3% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế 170,8 tỷ đồng, tăng 12,7% so với cùng kỳ và hoàn thành 50,86% kế hoạch cả năm.

Thu Lê
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.