(ĐTCK) Công ty Cổ phần Đầu tư Cầu đường CII (LGC – sàn HOSE) đã công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2016.

Theo đó, doanh thu thuần trong kỳ đạt gần 97,85 tỷ đồng, giảm gần 9% so với cùng kỳ năm ngoái, nhờ giá vốn hàng bán cũng giảm mạnh nên lãi gộp đạt hơn 39 tỷ đồng, tăng 23% so với quý II/2015.

Doanh thu từ hoạt động tài chính trong kỳ tăng 35,4%, đạt 84,26 tỷ đồng trong khi đó chi phí lãi vay giảm mạnh 45,27% xuống 26,69 tỷ đồng, chi phí bán hàng tăng nhẹ lên 4,67 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm nhẹ, đạt 17,74 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận trước và sau thuế lần lượt đạt gần 82 tỷ đồng và 72,94 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, LGC đạt 165,23 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 9,2% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt 142,14 tỷ đồng, giảm 50,6% so với cùng kỳ năm trước (do cùng kỳ năm ngoái có khoản lãi khác đột biến).

Theo bảng cân đối kế toán tính đến 30/6/2016, tổng tài sản đạt gần 7.663 tỷ đồng, tăng 3,86% so với đầu năm, trong đó, tài sản ngắn hạn tăng 12,3% lên hơn 1.976 tỷ đồng với khoản tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 1.120 tỷ đồng, tăng 51,56% so với đầu năm, trong khi đầu tư tài chính ngắn hạn giảm tới 93,8%, chỉ còn 15 tỷ đồng. Nợ phải trả chiếm 64% tổng nguồn vốn, ở mức 4.924,2 tỷ đồng tăng 6,6% so với đầu kỳ.

Được biết, sau 3 phiên giảm điểm, LGC đã tăng mạnh 1.100 đồng (+5,4%) lên 21.500 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh chỉ 110 đơn vị.

T.Thúy
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.