(ĐTCK) CTCP Đầu tư dịch vụ Hoàng Huy (HHS – sàn HOSE) vừa công bố báo cáo tài chính quý II/2016 đã soát xét với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận đều giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý II, HHS đạt 456,57 tỷ đồng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, giảm 68,55% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế 27,6 tỷ đồng, giảm 80,72% cùng kỳ năm ngoái.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu của HHS lần lượt đạt 950,19 tỷ đồng, , giảm 53,55% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành 23,75% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt 81,6 tỷ đồng, giảm 75,7% so với cùng kỳ năm trước và chỉ hoàn thành 20,5% kế hoạch năm. EPS chỉ đạt 314 đồng/Cp, giảm mạnh so với cùng kỳ đạt 3.207 đồng/CP.

Theo bảng cân đối kế toán tính đến ngày 30/6/2016, tổng tài sản đạt gần 3.248 tỷ đồng, tăng 10,55% so với đầu năm, trong đó, Công ty có khoản đầu tư tài chính ngắn hạn tăng hơn 829 tỷ đồng đến từ tiền gửi có kỳ hạn; tiền và các khoản tương đương tiền của HHS đạt hơn 859 tỷ đồng, giảm 26,64% so với đầu năm; các khoản phải thu ngắn hạn giảm 42,34% xuống hơn 197 tỷ đồng; hàng tồn kho giảm 32,56% xuống 551 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên 21/7, HHS giảm 3,4% xuống 8.600 đồng/Cp với khối lượng khớp lệnh 3,46 triệu đơn vị. Tính trung bình 10 phiên gần đây, khối lượng khớp lệnh của HHS đạt 2,39 triệu đơn vị/phiên.

T.T
Bình Luận (1)

Trí Quang - 19:31 21/07/2016

Nhà đầu tư bắt đầu mất niềm tin vào Hoàng Huy rồi. Toàn chơi chiêu trò để huy động vốn không nhưng lợi nhuận ngày càng teo. Thị giá không ngừng giảm. Chất lượng doanh nghiệp Việt ngày càng kém đi nhưng luôn được tuyên dương thành tích cao