(ĐTCK) Tại Hội nghị sơ kết quý I/2015 và triển khai kế hoạch quý II/2015, CTCP PVI (PVI) cho biết, trong quý I, tổng doanh thu hợp nhất của Công ty ước đạt 2.178 tỷ đồng, hoàn thành 126,8% kế hoạch quý.

Trong đó doanh thu bảo hiểm gốc ước đạt 1.685 tỷ đồng, hoàn thành 120,2% kế hoạch quý. Doanh thu tái bảo hiểm ước đạt 316 tỷ đồng, hoàn thành 200% kế hoạch quý. Doanh thu từ hoạt động đầu tư tài chính ước đạt 162 tỷ đồng, hoàn thành 105% kế hoạch quý.

Ngoài hoạt động kinh doanh, PVI tiếp tục đẩy mạnh công tác quản trị doanh nghiệp và tái cấu trúc. Trong đó, kiện toàn mô hình tổ chức công ty mẹ, hoàn tất tái cấu trúc Bảo hiểm PVI theo các khối phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh, tiếp tục kiện toàn nhân sự cho các khối kinh doanh, quản lý của PVI Re, đưa CTCP Quản lý Quỹ PVI PVI AM) chính thức đi vào hoạt động...

Cũng tại Hội nghị, 4 đơn vị thành viên của PVI là Bảo hiểm PVI, PVI Re, PVI Sun Life và PVI AM đã ký các thỏa thuận hợp tác nhằm tận dụng lợi thế về thương hiệu, mạng lưới, nhân sự để cùng nhau phát triển và mang lại hiệu quả hoạt động cao nhất cho toàn hệ thống.

Kim Lan
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.