(ĐTCK) CTCP Đá Núi Nhỏ (mã NNC – sàn HOSE) công bố BCTC quý I/2015 với doanh thu thuần đạt 88,8 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2014.

Trong kỳ, giá vốn tăng nhẹ 4% lên 56,8 tỷ đồng, nên lợi nhuận gộp tăng 17,35% lên 32 tỷ đồng. Chi phí bán hàng tăng gần gấp đôi, lên 0,61 tỷ đồng, trong khi chi phí quản lý tăng nhẹ 4% lên 1,86 tỷ đồng.

Kết quả, NNC đạt 24 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng 15% so với cùng kỳ 2014. Lợi nhuận trước thuế của NCC là 30 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối kỳ, nợ dài hạn của NNC chỉ gần 0,5 tỷ đồng, nợ ngắn hạn đã giảm 19 tỷ đồng so với đầu năm xuống còn 77,8 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là tiền thuế và các khoản phải nộp Nhà nước với hơn 35 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu giảm 17 tỷ đồng xuống 233 tỷ đồng.

Trong khi đó, khoản hàng tồn kho của NNC đã tăng hơn 12 tỷ đồng, lên 134 tỷ đồng, chiếm 43% tổng tài sản.

Trong quý II, NNC lên kế hoạch đạt 93,92 tỷ đồng doanh thu và 28,95 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế.

N.Tùng
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.