(ĐTCK) Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ Thuật Dầu khí Việt Nam (PVS – sàn HNX) vừa công bố Báo cáo tài chính công ty mẹ quý I/2015.

Theo đó, doanh thu thuần đạt trên 3.147 tỷ đồng, tăng 43,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Doanh thu từ hoạt động tài chính thu về 186,4 tỷ đồng, giảm 9,25% so với cùng kỳ, tuy nhiên các khoản chi phí trong kỳ đều tăng cao, như chi phí tài chính 61,34 tỷ đồng, tăng 192% cùng kỳ; chi phí bán hàng 10,52 tỷ đồng, tăng 51,8% cùng kỳ và chi phí quản lý doanh nghiệp 70,69 tỷ đồng, tăng hơn 6% cùng kỳ.

Bên cạnh đó, PVS có khoản lỗ khác gần 520 triệu đồng, trong kỳ chỉ tiêu này đạt 7,6 tỷ đồng. Vì vậy, lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ quý I/2015 đạt 290,5 tỷ đồng, tăng nhẹ 2% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo bảng cân đối kế toán tại thời điểm 31/3/2015, tiền và các khoản tương đương tiền của PVS đạt hơn 3.358 tỷ đồng, tăng 16,15% so với cuối năm 2014; các khoản phải thu ngắn hạn đạt 5.840,5 tỷ đồng, tăng 5% so với cuối năm 2014; hàng tồn khi 95,47 tỷ đồng, giảm 13,27% so với cuối năm 2014. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm này đạt 1.471,83 tỷ đồng.

Đóng cửa phiên giao dịch hôm qua (6/5), PVS tăng 300 đồng (+1,2%) lên 25.600 đồng/CP với khối lượng khớp lệnh đạt 2,36 triệu đơn vị. Bước sang phiên giao dịch sáng nay, PVS đang giao động quanh mốc tham chiếu.

T.Thanh
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.