(ĐTCK) Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Vimico) cho biết, trong quý I/2017, Vimico đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu đề ra, trong đó có chỉ tiêu chính là doanh thu hợp nhất đạt 1.210 tỷ đồng, đạt 25,24% kế hoạch năm; lợi nhuận hợp nhất trước thuế ước đạt 10 tỷ đồng,

Bước sang quý II, Vimico tiếp tục triển khai các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu đề ra, trong đó tập trung yêu cầu các đơn vị sản xuất rà soát chi phí và xây dựng các phương án điều hành sản xuất kinh doanh, xây dựng giá thành tiêu thụ, sản lượng, giá hòa vốn để điều hành đảm bảo có hiệu quả.

 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.