(ĐTCK) (ĐTCK) Theo kết quả sản xuất - kinh doanh vừa công bố của Tập đoàn Công nghiệp Than và Khoáng sản Việt Nam, doanh thu quý I toàn Tập đoàn ước đạt 27.179 tỷ đồng, đạt 23,8% kế hoạch năm. 

Trong đó, doanh thu than đạt 12.748 tỷ đồng, đạt 22,3% kế hoạch năm, bằng 89,5% so với cùng kỳ do sản lượng than tiêu thụ đạt thấp, đặc biệt là sản lượng than xuất khẩu giảm mạnh; doanh thu từ sản xuất, tiêu thụ khoáng sản 1.441 tỷ đồng, đạt 17,4% kế hoạch và bằng 91% cùng kỳ do giá bán giảm mạnh; doanh thu từ sản xuất, bán điện: 3.052 tỷ đồng; sản xuất cơ khí thực hiện: 640 tỷ đồng; sản xuất, cung ứng vật liệu nổ công nghiệp 1.017 tỷ đồng.

Theo dự báo của TKV, quý II, tình hình tiêu thụ sản phẩm vẫn còn khó khăn, giá bán chưa được cải thiện. Vì vậy, Tập đoàn sẽ tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp tiếp tục bám sát thị trường, có biện pháp điều hành phù hợp để tăng sản lượng than tiêu thụ, giảm tồn kho, phấn đấu 6 tháng đạt trên 50% kế hoạch được giao.  

 

Mai Phương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.