(ĐTCK) Ông Trần Như Tùng, Thành viên HĐQT CTCP Hợp tác kinh tế và xuất nhập khẩu Savimex (SAV) cho biết, ước tính quý I/2017, Công ty đạt hơn 1,3 tỷ đồng lợi nhuận, hoàn thành 50% kế hoạch lợi nhuận cả năm. 

Kết quả này rất khả quan so với cùng kỳ năm trước, khi Công ty lỗ hoạt động kinh doanh chính và chỉ có lãi nhờ ghi nhận lợi nhuận từ mảng bất động sản.

Theo tài liệu Đại hội đồng cổ đông, SAV sẽ trình Đại hội thông qua việc “sử dụng thặng dư vốn cổ phần hóa doanh nghiệp để xử lý tài chính đối với khoản lỗ lũy kế năm 2014 và 2015 trong niên độ tài chính năm 2017” để lành mạnh hóa báo cáo tài chính. SAV hiện có vốn chủ sở hữu hơn 231 tỷ đồng, vốn điều 115 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần 128 tỷ đồng. Công ty có khoản lỗ lũy kế gần 50 tỷ đồng. Sau khi xử lý lỗ và trả cổ phiếu thưởng 10% trong năm 2017, vốn điều lệ của SAV tăng lên 126,7 tỷ đồng, vốn thặng dư giảm còn 67,6 tỷ đồng.

Ngoài ra, SAV sẽ trình sửa đổi một số ngành nghề kinh doanh, trong đó có giới hạn hoạt động kinh doanh bất động sản, để mở đường thực hiện nới room cho nhà đầu tư ngoại lên 100%.

Thu Hương
Bình Luận (0)

Bài viết chưa có bình luận nào. Bạn nên dùng tiếng Việt có dấu khi bình luận.